Home


GB4ALL powered by A12architectuur

Het betreft hier het realiseren van industrieel vervaardigde, gemakkelijk veranderbare, energieproducerende, vrijstaande en betaalbare woningen voor particuliere opdrachtgevers op basis van het Green Buildings For All concept (GB4ALL) “powered by” A12 architectuur bna.

Bekijk GB4ALL powered by A12architectuurWoningconcept GB4All-Parkwijken

De eerste GB4All parkwijk is geprojecteerd in Nijmegen, in het plan Grote Boel en omvat 88 woningen in meerdere typen. Bij GB4ALL Parkwijken gaat het om sterke verbetering van duurzame en energetische kwaliteit t.o.v. de gangbare woningproductie.

De woningtechniek maakt een grote keuzevrijheid mogelijk. Naast duurzame woningbouw en duurzame energie, wordt er ook een sociale infrastructuur ondersteund, elektrische mobiliteit gestimuleerd en stadslandbouw geïntegreerd.

Bekijk Woningconcept GB4All-ParkwijkenOpening appartementengebouw ‘Onderdijks’ in Kampen

Na de oplevering in oktober 2014, is op donderdag 11 juni 2015 appartementengebouw ‘Onderdijks’ in Kampen op een feestelijke manier officieel geopend.

Het gebouw is tot stand gekomen door een initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, die zich in vereniging CPO de dijk hebben verenigd. A12 Architectuur bna heeft op basis van dit initiatief het plan ontwikkeld en daarbij Deltawonen als opdrachtgever en eigenaar uitgenodigd. Dit project is op basis van omkeerbaarheid ontworpen, dat wil zeggen dat het gebouw zonder ingrijpende wijzigingen voor bewoning door andere doelgroepen geschikt kan worden gemaakt.

De jongeren kunnen hier onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. De bewoners zijn super enthousiast over hun nieuwe huisvesting. Het gebouw dat zich kenmerkt door een kleurrijk en huiselijk interieur, bevindt zich op een mooie plek vrijwel direct aan de IJssel.

Bekijk Woonvoorziening LVG KampenOp 18 maart is de nieuwbouw van kinderdagverblijf ‘De Eerste Stap’ feestelijk geopend

De wethouder heeft samen met twee kinderen de openingshandeling verricht met het planten van een boom.
Aansluitend hebben de genodigden en belangstellenden een kijkje genomen in het nieuwe pand. De gebruikers zijn met name erg tevreden over de akoestiek in het gebouw. Geluid vanuit de mooie inpandige speelstraat dringt nauwelijks door in de overige ruimten.

Bekijk Kinderdagverblijf De Eerste StapOp 30 januari 2015 is de Cuneraschool opgeleverd

In 2012 hebben wij samen met o.a. BAM Utiliteitsbouw een door de gemeente Rhenen uitgeschreven tender, voor een design & build contract voor de bouw van twee nieuwe basisscholen gewonnen.

Om logistieke redenen zijn de twee scholen, de Springplank en de Cuneraschool, na elkaar gebouwd. De Springplank is in 2014 in gebruik genomen. Het bouwproces bij de Springplank verliep zo voorspoedig dat de school al voor de geplande datum kon worden opgeleverd. Voor de bouw van de Cuneraschool is het zelfde team opnieuw samengesteld, en ook dit keer verliep het bouwproces zo voorspoedig dat er weer ruim voor de geplande datum kon worden opgeleverd.

Nadat de school in maart al is verhuisd naar het nieuwe gebouw, heeft op 15 april de feestelijke officiële opening plaatsgevonden. Onder een stralende voorjaarszon is er geluisterd naar een aantal korte toespraken. Hierna is de school bezichtigd.

De kinderen kunnen spelen op het schoolplein dat dankzij sponsorgeld is ingericht.De gebruikers van de school zijn erg trots op het mooie gebouw, dat ook een geweldig uitzicht biedt op de wijde omgeving.

Bekijk de CuneraschoolOplevering starterswoningen Eenvoudlaan te Veenendaal

Op een voormalige bedrijfslocatie in het centrum van Veenendaal zijn 12 grondgebonden starterswoningen gerealiseerd. Het betreft 6 appartementen met tuin op de begane grond, en 6 maisonnettes met dakterras op de eerste en tweede verdieping. De verkoop van deze woningen verliep heel voorspoedig. Het project is in het najaar van 2014 opgeleverd.

Bekijk Eenvoudlaan te Veenendaal


opening_springplank
Feestelijke opening van christelijke basisschool de Springplank

Na de oplevering van de school in april van dit jaar, volgde op 3 september de officiële feestelijke opening. Het was een groot feest voor de leerlingen, de ouders en de omwonenden en gemeente Rhenen. Bijzonder trots zijn we als architect dat de door ons ontworpen eyecatcher “de Boom” door de school in hun nieuwe logo is overgenomen. We wensen het hele trotse team van De Springplank veel leerplezier in hun nieuwe onderkomen.

Bekijk de Springplank


vordering_cuneraschool
Ondertussen vordert de nieuwbouw van de Cuneraschool gestaag

De Cuneraschool is in het voorjaar tijdelijk verhuisd naar het oude gebouw van de Springplank. De oude school is gesloopt en op die plek wordt nu hard gewerkt aan de nieuwe Cuneraschool.

De oplevering staat gepland voor de meivakantie 2015, maar gezien de snelle voortgang van de uitvoering zou dit wellicht ook nog wel eens een vakantie eerder kunnen worden. Het hoogste punt is al bereikt en men is druk bezig om de buitengevel wind en waterdicht te krijgen. Ondertussen is men binnen ook al druk bezig met de binnenwanden. Wordt vervolgd.

Bekijk de Cuneraschool


oplevering_cpo
CPO de Dijk opgeleverd

In augustus is CPO de Dijk in Kampen opgeleverd. Het betreft hier 13 wooneenheden voor licht verstandelijk en meervoudig gehandicapten. Na een zeer voorspoedige uitvoering heeft bouwbedrijf De Gilden een heel mooi product afgeleverd. De drie gelijke volumes hebben ieder een eigen textuur waarvan twee in verschillende soorten SlimBrickXL gevelstenen en de derde in een antraciet verticale gevelbetimmering. In het najaar zal de officiële opening plaatsvinden.

Bekijk CPO de Dijk te Kampen


posthoorn
Oplevering appartementengebouw ‘de Posthoorn’ te Lunteren

Het gebouw maakt onderdeel uit van ontwikkelingsplan de Hoge Hoek. Het betreft 15 ruime 3- en 4 kamer appartementen met oppervlakten van 120 tot 150 m2. De woningen zijn gebouwd in opdracht van W.A. Duits Beheer b.v. Het project is gebouwd door bouwbedrijf van Ree uit Ede.


cpo_kampen
Gestage vordering bouw CPO de Dijk te Kampen

In Kampen vordert de bouw van CPO de Dijk gestaag. In opdracht van Delta Wonen worden hier 13 wooneenheden voor licht verstandelijk gehandicapten gebouwd. De oplevering moet nog voor de zomervakantie plaatsvinden. Uitvoerend aannemer is bouwbedrijf de Gilden te Kampen.

Bekijk CPO De Dijk te Kampen


oplevering_springplank
Oplevering basisschool de Springplank

Vrijdag 25 april is christelijke basisschool de Springplank opgeleverd. Doordat de bouw voorspoedig is verlopen heeft de oplevering eerder plaatsgevonden dan aanvankelijk was gepland. Op 12 mei wordt het gebouw in gebruik genomen.
De officiële opening vindt plaats bij de start van het nieuwe schooljaar in september. Een nieuwsbericht is onder andere te lezen op de website van de gemeente Rhenen.

De oplevering van de Springplank betekent tevens start bouw van de Cuneraschool. De Cuneraschool gaat in de meivakantie verhuizen naar de oude Springplank. De oplevering van de nieuwe Cuneraschool staat gepland in mei 2015.

Bekijk de Springplank


LUMC – Leiden renovatie Boerhaaveplein
LUMC – Leiden renovatie Boerhaaveplein

Vorig jaar heeft ons bureau, in samenwerking met BD architecten de selectie gewonnen voor de herinrichting van het Boerhaaveplein binnen het Leids Universitair Medisch Centrum ( LUMC ).
Als interieurarchitect vanuit ons bureau is Esther Vroegindeweij verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking. De realisatie is in volle gang!
BD behartigt de technische uitwerking, de aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.


Springplank
Hoogste punt CBS De Springplank te Rhenen

Medio augustus is in opdracht van de gemeente Rhenen gestart met de nieuwbouw van een 11-klassige basisschool voor CBS De Springplank te Rhenen. De school wordt gesitueerd naast de huidige locatie van De Springplank. De school is een ontwerp van A12 architectuur bna en maakt onderdeel uit van een UAV-GC contract tussen BAM Gebouwservices Utrecht en de gemeente Rhenen Naast de nieuwbouw van De Springplank omvat dit contract ook de nieuwbouw van de Cuneraschool te Rhenen. Inmiddels is het hoogste punt bereikt en is dit heuglijke feit op 9 december jl. gevierd met alle betrokkenen. Op het door de gemeente Rhenen georganiseerde feestje waren naast de uitvoerende partijen ook de adviseurs, waaronder A12 architectuur bna en de toekomstige gebruikers aanwezig. Dit is naast de school ook de Stichting Kinderopvang Rhenen die de Buitenschoolse opvang in het nieuwe gebouw zal verzorgen.

Niet alleen is van buiten nu duidelijk hoe het gebouw zich vormt in kleuren en materiaaltoepassing, maar worden ook in het gebouw de contouren zichtbaar hoe de school er straks uit gaat zien. Als alles naar verwachting verloopt zal de nieuwe school in mei 2014 in gebruik kunnen worden genomen. Aansluitend zal dan worden gestart met de nieuwbouw van de Cuneraschool, natuurlijk ook volgens een ontwerp van A12 architectuur bna.

Bekijk de Springplank


CPO Kampen
1e paal CPO De Dijk te Kampen

Op vrijdag 10 januari jl. is de 1e paal geslagen voor de nieuwbouw van een kleinschalig appartementcomplex in Kampen voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het project is een initiatief van de ouders van de jongeren, die in 2008 zich hebben gegroepeerd en CPO De Dijk hebben opgericht. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een ontwikkelvorm die uitgaat van een groep particulieren, die als gezamenlijk opdrachtgever een project ( doen ) realiseren. Het unieke hier in Kampen is dat deze CPO appartementen betreft waarbij deltaWonen door A12 architectuur bna is aangezocht als eigenaresse te willen fungeren en de initiatiefnemers de appartementen gaan huren.

Vrijwel vanaf het begin is A12 architectuur bna betrokken geweest bij de planvorming samen met De Gilden Projectontwikkeling uit Kampen.

Het ontwerp kenmerkt zich door een drietal afzonderlijke woningen met elk een eigen afwijkende gevelstructuur/kleur, die in het binnengebied zijn aaneengeschakeld door een centrale gangzone en gezamenlijke woonkamers. Ook is een deel van de ruimte ingericht ten behoeve van de J.P. van de Bentstichting, de door de ouders geselecteerde zorginstelling voor hun kinderen. Om de toekomstwaarde te garanderen heeft A12 architectuur bna het plan zo ontworpen, dat de afzonderlijke volumes indien gewenst, te zijner tijd zijn om te bouwen naar grotere appartementen voor een andere doelgroep. Als alles naar verwachting verloopt kunnen de jongeren eind 2014 hun langverwachte eigen woningen betrekken.

Bekijk CPO De Dijk te Kampen


nieuws_01
Eerste steen voor basisschool de Springplank te Rhenen

Woensdag 2 oktober j.l. was een bijzondere dag voor de leerlingen van CBS de Springplank in Rhenen. De eerste steen voor de bouw van hun nieuwe school werd gelegd.
Het was het startsein voor de realisatie van twee scholen op basis van een realisatiecontract door BAM Utiliteitsbouw BV te Utrecht, de door ons bureau uitgenodigde inschrijver op het Design & Construct model voor de aanbesteding. Ook de constructie adviseur, IBT uit Veenendaal en de Boersema Installatie Adviseurs uit Amersfoort hebben wij zo uitgenodigd om voor deze aanbesteding een team te vormen.

Om te bepalen wie die eerste steen mocht leggen, had de school voor alle leerlingen een prijsvraag uitgeschreven. Er moest geraden worden hoeveel stenen er in de nieuwe schoolgebouw verwerkt zouden worden. Lucas Luisman (6) uit groep 3 was de winnaar. Zijn antwoord 46.532 stenen, waarmee Lucas het dichtst bij het juiste antwoord kwam: 46.725 stenen.
Na korte toespraken van onder andere wethouder Henk Klein Kranenburg, werd door Lucas de eerste steen gemetseld, en werden er door alle leerlingen ballonnen opgelaten.

Bekijk de Springplank


nieuws_02
Ondertekening van de Intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de Elias Beeckmankazerne in Ede

Op 5 september j.l. is de Intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van dit Rijskmonument tot een moderne woon-, zorg- en service complex voor senioren getekend tussen de gemeeente Ede enerzijds en de ontwikkelingscombinatie van Noordersluis Bouwgroep BV uit Lelystad en Livita Ontwikkeling B.V. uit Ede.
Daarmee wordt een haalbaarheidsfase ingeluid, waarin met gemeente Ede, met de Raad voor het Cultureel Erfgoed en met de betrokken zorgorganisatie Lelie Zorggroep het ingediende ontwerpplan verder wordt uitgewerkt, de benodigde goedkeuringen worden verkregen en contractuele verplichtingen worden uitgewerkt.
De reactie van de welstandscommissie was lovend ten aanzien van het beoogde hergebruik van het complex en de voorgestelde restauratie-, verbouwing- en plaatselijk voorgestelde nieuwbouwaanpak.

Bekijk Elias Beeckmankazerne


nieuws_03
Opening kantoorgebouw De Musketier door Unit 4 in Veenendaal

Op 22 april 2013 is het nieuwe gerealiseerde kantoor voor Unit 4 geopend door de burgemeester van Veenendaal, de heer W. Kolff en door de heer H. de Jonge, directeur van Unit 4.
Unit 4 is een krachtige organsiatie die software voor verschillende branches ontwikkelt en ondersteunt en is gevestigd in Sliedrecht, Utrecht, Hengelo, Zoetermeer en Veenendaal. Het voorheen gehuurde pand in Veenendaal is door de betrokken eigenaar flink vernieuwd en weer verhuurd aan Groupe SEB Nederland B.V. Unit 4 heeft zich voor de ontwikkeling en implementatie van haar kantoorconcept laten adviseren door Rietmeijer Concept + Interior Design uit Amsterdam. Het heeft geleid tot een moderne werkomgeving, die geheel geent is op het Nieuwe Werken.
De volledige projectrealisatie is gecoordineerd door BV Stichts beheer uit 1952, ook uit Veenendaal.

Op 31 mei jl. heeft ons voltallige bureau van directeur, de heer H. de Jonge een rondleiding door het fraaie pand gekregen.

Bekijk De Musketier


nieuws_04
Oplevering van 13 grondgebonden woningen als CPO project aan de Leliestraat in Geldermalsen

Op 6 maart 2013 vond de oplevering van deze 13 woningen plaats als sluitstuk van een als CPO project ingericht proces.
CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een projectvorm waarmee ons bureau ruimte ervaring heeft. Het in directe opdracht werken van de eindgebruikers is een boeiend ervaring, die vraagt om goed luisteren en goed vertalen. We hebben er qua werkwijze speciale tools voor ontwikkeld en gehanteerd, zoals de prikkelende “speed dates” van architect en bewoners.
Na het akkoord van alle bewoners op het ontwerp en de begrote kosten is het project aanbesteed.
Burgland Bouw uit Dodewaard resulteerde daaruit als aannemer, en ook die heeft zich met aandacht en respect voor de inbreng en reacties van de opdrachtgevende bewoners ingezet om het project vrijwel zonder opleveringspunten, binnen budget en binnen de afgesproken planning, te kunnen afronden.

Bekijk CPO-project